Odeslání objednávky do Fakturoidu

Odeslání objednávky do Fakturoidu

Další důležitou možností v nastaveních je Vytvoření proforma faktury a faktury a jejich odeslání do Fakturoidu. Opět si přejdeme do WooCommerce – Nastavení a záložky Fakturoid.

Pokud se rozhodnete vystavovat proforma – zálohové faktury, máte zde možnost nastavit u jednotlivých způsobů platby, pokud generovat či ne a pokud ano, za jakého stavu objednávky. To, co zvolíte zde, bude mít vliv i na nastavení vytváření samotných faktur – daňových dokladů.

Toto nastavení určuje, kdy budou odesílána data do Fakturoidu.

Například:  Pokud u možnosti „Platba převodem“ chcete poslat zákazníkovi proforma fakturu, zde nastavte na Zpracovává se. To znamená, že samotné odeslání objednávky a vystavení příslušné faktury nebudou realizovány, dokud nebude platba na vašem účtu spárována s proforma fakturou a objednávka nebude na stavu Dokončeno. Následně v dalším kroku u této platební metody bude potřeba nastavit vystavení faktury na stav „Dokončeno“ a pak bude automaticky vystavena již zaplacená faktura – daňový doklad.

Dalším příkladem by mohly být „Platby na dobírku“ nebo přímo „Na pobočce“. Zde z logiky věci není potřeba vystavovat zálohový doklad, protože klient bude platit v hotovosti buď přímo kurýrovi nebo na poště nebo na pobočce. Zde tedy v nastavení odesílání proforma faktur zvolíme možnost Negenerovat a v dalším kroku u nastavení faktur stav Zpracovává se, aby se faktura vygenerovala a odeslala do Fakturoidu ihned po zpracování objednávky, a tak mohla být odeslána se zbožím na dobírku či byla připravena se zbožím k vyzvednutí na pobočce.

Možnosti stavů u platebních metod jsou následující:

  • Negenerovat
  • Čeká na platbu
  • Zpracovává se
  • Čeká na vyřízení
  • Dokončeno

Níže jsou možnosti nastavení odesílání samotných faktur. Opět je důležité si uvědomit, že toto nastavení je ovlivněno předešlým nastavením proforma faktur, pokud jste si zvolili generovat.

 

 

 

 

Další pluginy pro WooCommerce od Toret